Tuesday, February 19, 2013

Matrix Peringatan - Dari Fail M.O

Artikel-artikel dalam masalah The Matrix kebanyakan diluar kotak pemikiran biasa.Anda sebagai pembaca tidaklah dipaksa untuk mempercayainya 100%.Jika ada bahagian yang anda rasa mengganggu ketenteraman anda,anda tidak digalakkan untuk meneruskannya.

Pemikiran atau idea di dalam artikel The Matrix adalah pemikiran yang dapat disimpulkan SETAKAT INI.Bermakna pengetahuan manusia terhenti di sini setakat yang diketahuinya sahaja.Bermaksud,idea di dalamnya bukanlah bertujuan mengajar satu bentuk ajaran baru atau ajaran sesat tetapi lebih kepada proses pencarian kebenaran.Apa yang penting ialah BERFIKIR dengan mendalam.Mungkin idea-idea di dalamnya akan ketinggalan zaman (atau habis tarikh luputnya) apabila pengetahuan lebih baru dapat dicapai.Ini samalah seperti bumi yang dianggap leper pada masa dahulu,kemudiannya barulah diketahui berbentuk sfera setelah pengetahuan sains semakin maju.

Inilah yang dimaksudkan.Kebenaran sering berubah mengikut peningkatan dan perubahan kesedaran manusia.Apa yang kita sangka betul pada hari ini tidak semestinya betul 100 tahun akan datang.Jika ada bahagian-bahagian yang tidak betul atau bersalahan sama sekali,anda dialu-alukan mengirimkan pembetulannya kepada kami.Ada artikel-artikel yang akan menyentuh soal agama,jadi jika ada pembaca yang sedar akan kesalahan tertentu di sepanjang perbincangan The Matrix,kami berbesar hati jika pembaca 'menegur'SECARA MEMBINA kesalahan itu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ISI KANDUNGAN


Pengenalan
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/marix-intro-dari-fail-mo.html

Amaran Pembaca
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-peringatan-dari-fail-mo.html

Tajuk 1
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-1-dari-fail-mo.html

Tajuk 2
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-2-dari-fail-mo.html

Tajuk 3
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-3-dari-fail-mo.html

Tajuk 4
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-4-dari-fail-mo.html

Tajuk 5
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrik-chapter-5-dari-fail-mo.html

Tajuk 6
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-6-dari-fail-mo.html

Tajuk 7
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-7-dari-fail-mo.html

Tajuk 8
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-8-dari-fail-mo.html

Tajuk 9
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-9-dari-fail-mo.html

Amaran Pembaca 2
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-peringatan-ke-2-dari-fail-mo.html

Tajuk 10
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-10-dari-fail-mo.html

Tajuk 11
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-11-dari-fail-mo.html

Tajuk 12
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-12-dari-fail-mo.html

Tajuk 13
http://aurorua.blogspot.com/2013/02/matrix-chapter-13-dari-fail-mo.html